Ganzenmarkt rond de 2e Wereldoorlog

Coevorden herdenkt en viert in 2020 dat het 75 jaar geleden bevrijd werd. Maar hoe zat het eigenlijk met de Ganzenmarkt in die periode van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In 1938, zo schrijft de Provinciale Drentsche en Asser Courant werd de Ganzenmarkt nog door duizenden uit Drenthe en Overijssel bezocht. Van een eigenlijke Ganzenmarkt was in die jaren al geen sprake meer “De oude Coevorder Ganzenmarkt is geworden tot een echten modernen kermisdag. En het is vooral daarom, dat er dien dag in Coevorden zooveel lieden uit den omtrek samen komen”. Een jaar later werd door de burgemeester de markt afgelast. Met een kort artikel in het Nieuwsblad van het Noorden werd op 14 november 1939 hiervan gewag gedaan “De burgemeester dezer gemeente, heeft in verband met den ernst der tijden, welke zich natuurlijk in een grensplaats als Coevorden in ergere mate doet voelen, dan in verder van de grens gelegen gemeenten,  zaterdagavond de kermis – de van ouds bekende ganzenmarkt – welke heden gehouden zou worden, afgelast”. Of in 1940 ook een ganzenmarkt in Coevorden werd gehouden is onbekend. Ganzen werden er allang niet meer verhandelt, de ganzenmarkt was in de jaren een veemarkt want in 1941 werden 72 runderen, 10 loopvarkens en 274 biggen aangevoerd. In 1945 bleek dat ook na de bevrijding de Ganzenmarkt haar aantrekkingskracht nog niet had verloren. Uit de hele omgeving waren de kermisgangers als van ouds weer naar Coevorden gekomen want er trokken toen weer de hele middag zingende groepen door de stad. Ondanks dat minister Lieftinck had gemaand tot zuinigheid en spaarzaamheid werd er door bezoekers volop geld uitgegeven aan de kermis. De feestvierders vermaakten zich ‘s avonds in de verschillende dancings “waar het vroolijke volkje zich met dans en zang zich uitstekend amuseerde”.

Nieuwslad van het Noorden 14 november 1939:

     

Provinciale Drentsche en Asser courant 15 november 1945: