Ganzenmarkt Coevorden

 een jaarlijks hoogtepunt in de stad met een historische, folkloristische achtergrond

 

In Coevorden is de geschiedenis op straat te beleven. Dat is de gedachte in Coevorden achter het project De Stad als Museum. Stichting Ganzenmarkt vult die gedachte jaarlijks in op de tweede maandag in november. 

Sinds het einde van de 18e eeuw werden door de boeren ganzen vetgemest die op een vast tijdstip naar Coevorden werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt.Het drijven van de ganzen gebeurde door ganzenhoedsters. Op de markt in Coevorden werden de ganzen verhandeld en de kooplieden die ganzen gekocht hadden verscheepten deze via Rotterdam naar Engeland, waar zij op de kerstdis terecht kwamen. Zo in de loop der jaren kwam hierin wat verandering, de kooplieden gingen zelf naar de boeren en kochten daar  de ganzen op. De ganzenmarkt is zo rond 1920 verdwenen.

Overgebleven was slechts een jaarmarkt als sluitstuk van drie “Biestemaoandagen”.  Op deze maandagen werd op de markt vee verhandeld. Het meeste vee kwam op de eerste Biestemaondag, op de tweede maandag was het als regel wat minder en op de derde Biestemaondag kwamen met name de boerenvrouwen naar de stad om hun inkopen te doen.  Deze derde Biestemoandag werd daarom ook wel “Aole Wievenmarkt” genoemd.

Sinds 1962 worden er weer op de tweede maandag in november ganzen door de winkelstraten naar de markt gedreven. Dit gebeurd door ganzenhoedsters. Meisjes uit Coevorden en omgeving kunnen zich hiervoor opgeven en uit hun midden wordt ’s morgens een Miss-Ganzenhoedster en een Mini-Mister Ganzenhoeder gekozen. Na de middag drijven  ganzenhoedster vanaf zes jaar de ganzen door de winkelstraten naar de  markt en uit hun midden wordt de Mini-Miss gekozen.