Ganzenmarkt 2020 in aangepaste vorm

Gezien de huidige omstandigheden en de onzekerheid over de duur van de overheidsmaatregelen, zijn in goed overleg met de diverse organisaties de activiteiten tijdens Ganzenmarkt 2020 aangepast.

Zowel de Miss verkiezing, Mini-Miss verkiezing als de Mini-Mister verkiezing op maandag 9 november zijn afgelast. Dat houdt in dat naast de verkiezing ook het drijven van de ganzen naar de Markt dit jaar niet plaats zullen vinden.

In overleg met de ouders is besloten dat de huidige Miss Ganzenhoedster Natalie Massa, Mini Miss Ganzenhoedster Norah Wessel en Mini Mister Shahin Sanli tot 8 november 2021 Stichting Ganzenmarkt Coevorden zullen blijven vertegenwoordigen bij evenementen.

Horeca

De Coevorder horeca zal op gepaste wijze, dat wil zeggen met in achtneming van de dan geldende coronarichtlijnen aandacht schenken aan Ganzenmarkt 2020. Houd hiervoor de regionale kranten en de facebookpagina’s van de Coevorder horeca in de gaten.  

Kermis

De kermis wordt ieder jaar door Corrie Spelbrink georganiseerd. Hij zal in overleg treden met de gemeente Coevorden om de kermis het tweede weekend van november onder de dan geldende corona-maatregelen wel door te laten gaan. Zowel in de attracties als op het kermisterrein worden diverse maatregelen getroffen conform de coronarichtlijnen. De kermis zal van woensdag 4 november tot en met maandag 9 november geopend zijn.

Warenmarkt en Koopzondag

De warenmarkt en koopzondag gaan in aangepaste vorm door. 

Warenmarkt

Aanmelden voor de warenmarkt op maandag 9 novemver kan via sophia_kleine@hotmail.com

 

Wij hopen, dat als de situatie zich heeft hersteld, we er gezamenlijk in 2021 weer een mooi feest van mogen maken.

Ganzenmarkt Coevorden

 een jaarlijks hoogtepunt in de stad met een historische, folkloristische achtergrond

 

In Coevorden is de geschiedenis op straat te beleven. Dat is de gedachte in Coevorden achter het project De Stad als Museum. Stichting Ganzenmarkt vult die gedachte jaarlijks in op de tweede maandag in november. 

Sinds het einde van de 18e eeuw werden door de boeren ganzen vetgemest die op een vast tijdstip naar Coevorden werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt.Het drijven van de ganzen gebeurde door ganzenhoedsters. Op de markt in Coevorden werden de ganzen verhandeld en de kooplieden die ganzen gekocht hadden verscheepten deze via Rotterdam naar Engeland, waar zij op de kerstdis terecht kwamen. Zo in de loop der jaren kwam hierin wat verandering, de kooplieden gingen zelf naar de boeren en kochten daar  de ganzen op. De ganzenmarkt is zo rond 1920 verdwenen.

Overgebleven was slechts een jaarmarkt als sluitstuk van drie “Biestemaoandagen”.  Op deze maandagen werd op de markt vee verhandeld. Het meeste vee kwam op de eerste Biestemaondag, op de tweede maandag was het als regel wat minder en op de derde Biestemaondag kwamen met name de boerenvrouwen naar de stad om hun inkopen te doen.  Deze derde Biestemoandag werd daarom ook wel “Aole Wievenmarkt” genoemd.

Sinds 1962 worden er weer op de tweede maandag in november ganzen door de winkelstraten naar de markt gedreven. Dit gebeurd door ganzenhoedsters. Meisjes uit Coevorden en omgeving kunnen zich hiervoor opgeven en uit hun midden wordt ’s morgens een Miss-Ganzenhoedster en een Mini-Mister Ganzenhoeder gekozen. Na de middag drijven  ganzenhoedster vanaf zes jaar de ganzen door de winkelstraten naar de  markt en uit hun midden wordt de Mini-Miss gekozen.