Ganzen Geesje

Ganzen Geesje is een ode aan de ganzenhoedsters die op de tweede maandag in november hun ganzen naar de markt brachten. Ganzen Geesje staat symbool voor de belangrijke rol die de ganzen al jaren in "Ganzenstad Coevorden" innemen.

Tijdens de ganzenmarkt in 1975 kwam burgemeester Willem Hoekzema met het idee voor plaatsing van een ganzenhoedsterbeeld op de Markt om Coevorden als ganzenstad beter gestalte te geven. Hij deed daarbij een oproep aan de middenstand en inwoners om geld in te zamelen voor een beeld.
Het was de bedoeling dat dit beeld uiteindelijk een geschenk van en voor de bevolking van de gemeente Coevorden moest gaan worden. De kosten voor het beeld zou ongeveer f 35.000,- gaan bedragen. Om het benodigde geld te verwerven kwam er een actiecomité. Het comité organiseerde en coördineerde activiteiten zoals een grote verloting met de titel "Gans Coevorden geeft gul voor ganzenhoedsterbeeld" die f 7000,- heeft opgebracht met als hoofdprijs een reis voor twee personen naar Mallorca. Er werden 7809 loten verkocht.(drie voor een rijksdaalder). Verder waren er schenkingen van o.a. Veenstra metaalindustrie, J. Visscher BV, de Gasfabriek, de Baat en Zegwaard BV, Vonk BV, KLM Coevorden BV, het Anjerfonds en de VVV. Tijdens de zwemvierdaagse van 30 augustus tot 3 september stelde de organisatie van iedere inschrijving 25 ct. beschikbaar. De Coevorder Middenstands Centrale stelde ter gelegenheid van de "open tafel" van januari 1976 f 5000,- beschikbaar.

In het Comité Ganzenhoedsterbeeld zaten: Burgemeester Hoekzema (voorz.), dhr. C.A. van Leeuwen (namens de industrie), dhr. A. Vonk (namens de Middenstandscentrale), mw. E. Pauw (namens de vrouwenorganisaties), dhr. M. Assen (Federatie van Buurt- en speeltuinverenigingen in Coevorden), dhr. J. Nijkamp (namens de bejaarden) en dhr. J. Plasman (secr./directeur Gemeentewerken en -bedrijven).
Op zaterdag 14 oktober 1978 is het dan eindelijk zover en vanuit café-restaurant Arends aan de Markt volgt de officiële onthulling van het ganzenhoedsterbeeld en inwerkingstelling van de fontein om 11.00 uur door de Commissaris van de Koningin der Provincie Drenthe, Mw. Mr. A.P. Schilthuis. Het wordt vervolgens na de plechtigheid geschonken aan en aanvaard door de gemeente. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het muziekkorps CSV.

Het beeld is gemaakt door de beeldhouwer Johan Sterenberg 

Professor Prakke, één van de grondleggers en assessor van de Picardtclub, heeft de naam Ganzen Geesje (Ganze-Geesien of Ganzen Geeske) bedacht. Tijdens de plechtigheid heeft Professor Prakke dhr. Sterenberg gecomplimenteerd met de woorden: "U heeft Coevorden een hart gegeven".