Ganzenhoedsters en boerenzonen dreven ganzen van heinde en verre naar Coevorden om op de Markt te verkopen.

De Ganzenmarkt: een jaarlijks hoogtepunt in de stad met een historische, folkloristische achtergrond. Daarnaast vinden vele andere activiteiten plaats die zich niet alleen afspelen op de dag van Ganzenmarkt, maar zich uitstrekken over het weekeinde daarvoor.

In vroeger tijden, sinds het einde van de vijftiende eeuw, werden door de boeren ganzen vetgemest die op een vast tijdstip naar Coevorden werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt. Het drijven van de ganzen gebeurde door de ganzenhoedsters.
Op de markt in Coevorden werden de ganzen verhandeld en uiteindelijk via Rotterdam naar Engeland verscheept met als eindbestemming 'de kerstdis'. Tegen het einde van de negentiende eeuw was hierin overigens enige verandering gekomen. Op de markt verminderde het aanbod van ganzen zienderogen. Tijdelijk, rond 1914, kwam hierin wat verbetering. Maar, de Ganzenmarkt in Coevorden verdween zo'n 80 jaar geleden. Wat bleef was een najaarsmarkt met tot besluit een aantal 'Biestemoandagen', waarop vee werd verhandeld.

Biestenmaondagen
De Ganzenmarkt was de laatste in een serie van vier 'Biestenmaondagen'. De eerste markt was een veemarkt, de tweede een gewone wekelijkse markt en de derde kreeg de naam 'olle wievenmarkt'. Boerenvrouwen en schoolgaande kinderen trokken mee naar de markt. De groentevoorraad werd aangevuld, waarbij met name soepgroenten en witte kool erg populair waren. De kool werd thuis in Keulse potten gedaan om er zuurkool van te maken voor de koude winterse dagen.


Traditie
De betekenis van de ganzenhandel werd steeds minder naarmate minder ganzen werden aangevoerd vanuit de moerassen. In het begin van de zestiger jaren werd de oude traditie nieuw leven ingeblazen. Meisjes van de huishoudschool werden ganzenhoedsters. De draagster van de meest traditionele kleding werd beloond met de titel 'Miss Ganzenhoedster'. 

Heden ten dage is de Ganzenmarkt een folkloristisch evenement. Tot 2019 werden ganzen door de winkelstraten van Coevorden gedreven. Dit gebeurde door ganzenhoedsters in oude kledij. Door corona kon het evenement in 2020 niet doorgaan. In 2021 werd het evenement onder de toen geldende voorwaarden weer georganiseerd, echter zonder ganzen. Dat heeft het bestuur veder uitgewerkt zodat in 2022 Ganzenmarkt nieuwe stijl werd geïntroduceerd. Zonder ganzen maar met diverse show elementen waaraan de ganzenhoedsters en mini misters aan meewerken.

Op het Marktplein vindt 's middags de verkiezing van de Miss Ganzenhoedster, Mini Miss Ganzenhoedster en Mini Mister Ganzenhoeder plaats.

De gekozen meisjes en jonge dragen deze titel een jaar lang en vervullen allerlei representatieve taken in de gemeente Coevorden. Zo zijn zij aanwezig bij officiële bijeenkomsten en openen bijvoorbeeld sportevenementen.