Sinds het einde van de vijftiende eeuw, werden door de boeren ganzen vetgemest die op een vast tijdstip naar Coevorden werden gedreven: er was dan Ganzenmarkt. Het drijven van de ganzen gebeurde door de ganzenhoedsters.

Op de markt in Coevorden werden de ganzen verhandeld en uiteindelijk via Rotterdam naar Engeland verscheept met als eindbestemming 'de kerstdis'. Tegen het einde van de negentiende eeuw was hierin overigens enige verandering gekomen. Op de markt verminderde het aanbod van ganzen zienderogen. Tijdelijk, rond 1914, kwam hierin wat verbetering. Maar, de Ganzenmarkt in Coevorden verdween zo'n 80 jaar geleden. Wat bleef was een najaarsmarkt met tot besluit een aantal 'Biestemaondagen', waarop vee werd verhandeld.

De Ganzenmarkt was de laatste in een serie van vier 'Biestemaondagen'. De eerste markt was een veemarkt, de tweede een gewone wekelijkse markt en de derde kreeg de naam 'olle wievenmarkt'. Boerenvrouwen en schoolgaande kinderen trokken mee naar de markt.

De Ganzenmarkt was de laatste in een serie van vier 'Biestemaondagen'. De eerste markt was een veemarkt, de tweede een gewone wekelijkse markt en de derde kreeg de naam 'olle wievenmarkt'. Boerenvrouwen en schoolgaande kinderen trokken mee naar de markt.

De Ganzenmarkt was de laatste in een serie van vier 'Biestemaondagen'. De eerste markt was een veemarkt, de tweede een gewone wekelijkse markt en de derde kreeg de naam 'aole wievenmarkt'. Boerenvrouwen en schoolgaande kinderen trokken mee naar de markt.

Tegenwoordig is de Ganzenmarkt een folkloristisch evenement. Net als vroeger worden ganzen door de winkelstraten van Coevorden gedreven. Dit gebeurt door ganzenhoedsters in oude kledij. Ieder jaar wordt traditiegetrouw een Miss Ganzenhoedster gekozen. Na het binnendrijven van de ganzen komen de ganzenhoedsters op het marktplein bijeen en kiest een jury de Miss Ganzenhoedster en een Mini-Mister Ganzenhoeder. 's Middags is de verkiezing van de Mini Miss Ganzenhoedster. De gekozen meisjes dragen deze titel een jaar lang en vervullen allerlei representatieve taken in de gemeente Coevorden.