Ganzenloop reglement 2023

Aanwijzingen van Politie, Verkeersregelaars, EHBO en Vrijwilligers en Bestuursleden moeten ten alle tijden direct worden opgevolgd! 

  • Startgeld bij de inschrijving is dit jaar gratis. 
  • Deelnemers moeten zich vooraf online inschrijven via de officiële website van Ganzenmarkt Coevorden.
  • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en moeten ervoor zorgen dat ze in staat zijn om deel te nemen aan het evenement.
  • Er vind geen tijdsregistratie plaats
  • Er zullen hulpposten langs het parcours zijn voor noodgevallen. Deelnemers wordt geadviseerd om op de hoogte te zijn van hun locaties en hoe ze contact kunnen opnemen met hulpverleners.
  • De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens het evenement.
  • Om het vertrek spoedig mogelijk te laten verlopen, wordt men verzocht om tien minuten voor aanvang start aanwezig te zijn.
  • Alle deelnemers van de Ganzenloop gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Ganzenloop zonder daarvoor vergoeding te claimen.
  • De Ganzenloop is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.

Uitzonderingen m.b.t. bovenstaande alleen na overleg met het bestuur tijdens de Ganzenloop, herkenbaar aan de hesjes en/of jassen met opdruk 'ORGANISATIE'.